Kalkulator

Sposób obliczania ekwiwalentu obowiązuje od 1 stycznia 2019. Obliczenia dla wcześniejszej daty rejestracji w nowym klubie mają charakter jedynie szacunkowy.

Artykuły

Młodzieżowiec (FAQ)

W związku z licznymi pytania i wątpliwościami dotyczącymi zawodników mających status zawodnika młodzieżowego (tzw. młodzieżowca) przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z tym tematem.

Wycofanie klubu z rozgrywek a ekwiwalent za wyszkolenie

W obliczu stanu epidemii COVID-19 niestety wiele klubów zmuszona jest podjąć decyzję o wycofaniu drużyny w rozgrywek. Czy w takiej sytuacji zawodnik może odejść z klubu a jeżeli tak, czy klub pozyskujący takiego zawodnika musi zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie takiego zawodnika, bądź opłatę ryczałtową?  

Przedłużony sezon a zawodnicy, których kontrakty kończą się 30 czerwca 2020 r.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i związane z tym problemy dot. wznowienia rozgrywek podjęto uchwałę nr IV/48 z dnia 12 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020.

Zmiany w przepisach o ekwiwalencie od 12 lipca 2019

Uchwałą nr VII/109 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników dokonano zmian w przepisach dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Zmiany w przepisach o ekwiwalencie od 1 lipca 2019

Uchwałą nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników dokonano zmian w przepisach dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Partnerzy