Jak obliczyć ekwiwalent?

Aby obliczyć ekwiwalent za wyszkolenie zgodnie z przepisami PZPN należy znać kilka danych dotyczących pozyskiwanego zawodnika.

Dla oznaczenia wysokości ekwiwalentu ważny jest wiek zawodnika oraz okres szkolenia w klubie odstępującym. Istotnym czynnikiem jest także kategoria klubu pozyskującego, którą można przyporządkować na podstawie klasy rozgrywkowej, w której klub pozyskujący się znajduje.

Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników precyzuje ponadto dodatkowe okoliczności jakie należy wziąć pod uwagę obliczając wysokość ekwiwalentu.

Ekwiwalent można obliczyć "ręcznie" jednak zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora.