Kalkulator

Sposób obliczania ekwiwalentu obowiązuje od 1 stycznia 2019. Obliczenia dla wcześniejszej daty rejestracji w nowym klubie mają charakter jedynie szacunkowy.