Kontakt

Kalkulator jest narzędziem pozwalającym w łatwy sposób wyliczyć ekwiwalent za wyszkolenie zawodników. Liczymy, że to narzędzie wraz z serią artykułów z branży prawa sportowego ułatwi Państwu codzienną pracę w klubach, akademiach itp.

Zachęcamy do dzielenie się swoimi opiniami. W razie pytań lub chęci współpracy prosimy o kontakt pod adresem mailowym kontakt@obliczekwiwalent.pl 

Nota prawna

  1. Kalkulator w serwisie obliczekwiwalent.pl ("Kalkulator") stanowi narzędzie do obliczania ekwiwalentu za wyszkolenie PZPN zgodnie z uchwałą nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
  2. Kalkulator stanowi narzędzie poglądowe, w szczególności – dla wygody Użytkowników - nie uwzględnia niektórych wyjątków od naliczania ekwiwalentu.
  3. Kalkulator nie stanowi porady prawnej z zakresu przepisów PZPN i nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów.
  4. Kalkulator opiera się na literalnym brzmieniu uchwały PZPN, zaś wyłączną kompetencję w zakresie wiążącej interpretacji przepisów mają organy PZPN.  

Social media