Czym jest karencja?

Czym jest karencja?

Nowe przepisy dotyczące ekwiwalentu za wyszkolenie PZPN przewidują okres karencji, czym on jest? Zgodnie z treścią uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników okres karencji to okres 18 miesięcy liczony od momentu wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora. 

Jeśli w tym okresie, po zmianie przynależności do klubu pozyskującego, zawodnik ponownie (1 raz lub więcej) zmieni przynależność klubową, w wyniku której zostanie potwierdzony do klubu zakwalifikowanego do wyższej kategorii klasy rozgrywkowej, to nowy klub pozyskujący będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu pozyskującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego.

Powyższy mechanizm ma zapobiegać fikcyjnym transferom (tzw. transferom mostowym) w celu obejścia przepisów o ekwiwalencie za wyszkolenie.