Od kiedy stosujemy nowe przepisy o ekwiwalencie za wyszkolenie?

Od kiedy stosujemy nowe przepisy o ekwiwalencie za wyszkolenie?

Nowe przepisy dotyczące ekwiwalentu za wyszkolenie PZPN przewidują wejście w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z treścią uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników po tej dacie należy stosować nowe przepisy. 

W chwili obecnej brak jednak wyjaśnień PZPN i tzw. przepisów przejściowych. Wprowadzając w 2011 r przepisy o ekwiwalencie (Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej) prawodawca związkowy także nie wprowadził przepisów przejściowych.

Dopiero w kolejnej uchwale (Uchwała nr X/216 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej) PZPN wskazał jak rozgraniczać czasowe obowiązywanie tych przepisów.

Przyjęto, że nowa regulacja ma zastosowanie wyłącznie w sytuacjach, w których kontrakt zawodnika z dotychczasowym klubem wygasa nie wcześniej niż 1 lipca 2011 roku. Do obliczania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, którego kontrakt wygasa nie później niż 30 czerwca 2011 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

W obecnej sytuacji być może będzie należało stosować analogiczne rozwiązanie.