Zmiany w przepisach o ekwiwalencie od 1 lipca 2019

Zmiany w przepisach o ekwiwalencie od 1 lipca 2019

Uchwałą nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników dokonano zmian w przepisach dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Zmiana dotyczy klubów V kategorii a więc zgodnie z przepisami PZPN są to kluby następujących klas rozgrywkowych: A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet (inne niż Ekstraliga i I liga), pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu (inne niż I liga), kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej. Te drużyny dotychczas zawsze przy pozyskiwaniu zawodników wolnych podlegających ekwiwalentowi stosowały mnożnik "0" co skutkowało oczywiście zerowym wymiarem ekwiwalentu.

Po zmianach prawodawca związkowy rozróżnił sytuację gdy klub V kategorii pozyskuje zawodnika także z V kategorii – wtedy mnożnik pozostaje w dotychczasowym wymiarze "0". W sytuacji jednak gdy klub V kategorii pozyskuje gracza uprzednio zarejestrowanego w klubie kategorii IV lub wyższej wtedy zastosowanie znajdzie mnożnik "0,5" a więc ekwiwalent będzie należny.