Wycofanie klubu z rozgrywek a ekwiwalent za wyszkolenie

Wycofanie klubu z rozgrywek a ekwiwalent za wyszkolenie

W obliczu stanu epidemii COVID-19 niestety wiele klubów zmuszona jest podjąć decyzję o wycofaniu drużyny w rozgrywek. Czy w takiej sytuacji zawodnik może odejść z klubu a jeżeli tak, czy klub pozyskujący takiego zawodnika musi zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie takiego zawodnika, bądź opłatę ryczałtową?  

Sytuację tę reguluje spec-uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich.

Zgodnie z powyższymi przepisami z chwilą wycofania drużyny z rozgrywek zawodnicy-amatorzy automatycznie nabywają status zawodników wolnych. Z kolei zawodnicy profesjonalni mogą jednostronnie rozwiązać swoje kontrakty składając klubowi stosowne oświadczenie, które dla swej ważności musi być złożone na piśmie.

Zawodnicy wolni mogą zostać potwierdzeni i uprawnieni do gry w nowym klubie także poza oknami transferowymi i niezależnie od limitu liczby klubów w jakich zawodnik może być zarejestrowany i występować w trakcie jednego sezonu.

Powyższe regulacje nie mają wpływu na regulacje dotyczące ekwiwalentu za wyszkolenie oraz opłaty ryczałtowej. Opłaty te naliczane są w przypadku pozyskania zawodnika z wycofanej drużyny na zasadach ogólnych.