Młodzieżowiec (FAQ)

W związku z licznymi pytania i wątpliwościami dotyczącymi zawodników mających status zawodnika młodzieżowego (tzw. młodzieżowca) przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z tym tematem.

Wycofanie klubu z rozgrywek a ekwiwalent za wyszkolenie

W obliczu stanu epidemii COVID-19 niestety wiele klubów zmuszona jest podjąć decyzję o wycofaniu drużyny w rozgrywek. Czy w takiej sytuacji zawodnik może odejść z klubu a jeżeli tak, czy klub pozyskujący takiego zawodnika musi zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie takiego zawodnika, bądź opłatę ryczałtową?  

Przedłużony sezon a zawodnicy, których kontrakty kończą się 30 czerwca 2020 r.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i związane z tym problemy dot. wznowienia rozgrywek podjęto uchwałę nr IV/48 z dnia 12 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020.

Zmiany w przepisach o ekwiwalencie od 12 lipca 2019

Uchwałą nr VII/109 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników dokonano zmian w przepisach dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Zmiany w przepisach o ekwiwalencie od 1 lipca 2019

Uchwałą nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników dokonano zmian w przepisach dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Od kiedy stosujemy nowe przepisy o ekwiwalencie za wyszkolenie?

Nowe przepisy dotyczące ekwiwalentu za wyszkolenie PZPN przewidują wejście w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z treścią uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników po tej dacie należy stosować nowe przepisy. 

Czym jest karencja?

Nowe przepisy dotyczące ekwiwalentu za wyszkolenie PZPN przewidują okres karencji, czym on jest? Zgodnie z treścią uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników okres karencji to okres 18 miesięcy liczony od momentu wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora. 

Jak długo mogę dochodzić ekwiwalentu?

Czas ma bardzo ważne znaczenie w procesie dochodzenia ekwiwalentu. 

Kiedy ekwiwalent nie jest należny?

W praktyce możliwe jest zaistnienie wyjątkowych sytuacji, w których pomimo spełnienia warunków powstania prawa do ekwiwalentu nie będzie on należny.