Jak długo mogę dochodzić ekwiwalentu?

Jak długo mogę dochodzić ekwiwalentu?

Czas ma bardzo ważne znaczenie w procesie dochodzenia ekwiwalentu. 

Zgodnie z uchwałą nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników postępowanie w sprawie określenia wysokości ekwiwalenty może być wszczęte na wniosek jednego z zainteresowanych klubów (pozyskującego lub odstępującego), złożonego nie później niż 24 miesiące od zmiany przynależności klubowej zawodnika.

Powyższy termin ma charakter prekluzyjny – jego upływ powoduje wygaśnięcie prawa do ustalenia ekwiwalentu. Po jego upływie organy PZPN nie przyjmą wniosku o ustalenie wysokości ekwiwalentu.