Zmiany w przepisach o ekwiwalencie od 12 lipca 2019

Zmiany w przepisach o ekwiwalencie od 12 lipca 2019

Uchwałą nr VII/109 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników dokonano zmian w przepisach dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Zmiana dotyczy definicji klubów IV kategorii. Po zmianach do IV kategorii należą także kluby II ligi kobiet, zaś w V kategorii znajdują się kluby występujące w pozostałych rozgrywkach kobiet a więc inne niż Ekstraliga (III kategoria) oraz I i II liga kobiet (IV kategoria).